Ботаника - Семейство Ranunculaceae /Лютикови/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Семейство Ranunculaceae /Лютикови/

  • Космополитно семейство, разпространено предимно в умерените зони на двете полукълба [w]
  • Предимно тревисти растения, рядко лиани, храсти или дървета
  • Листата са прости, последователни, рядко сложни и срещуположни
  • Цветните части обикновено са разположени спираловидно върху изпъкнало цветно легло. Броят на стерилните части в цвета варира.
  • Плод: мехунка или сборно орехче, рядко ягода
  • В българската флора: 22 вида са редки или застрашени, 3 - български ендемити, 2 - балкански ендемити.
 • подсем. Ranunculoideae: с едносеменни плодолисти
  • род Ranunculus /Лютиче/[w][m]
   с 42 вида в България
   • R. arvensis /Полско лютиче; паламарник/[w]
   • R. repens /Пълзящо лютиче/[w]
   • R. aquatilis /Водно лютиче/[w]
   • R. stojanovii /Стояново лютиче/: български ендемит
  • Ficaria verna /Пролетно жълтурче/[w]: отличава се от лютичето по многочленното венче.
  • род Adonis /Гороцвет/[w]
   • A. vernalis /Пролетен гороцвет/[w]: лечебно растение с декоративни качества
   • A. aestivalis /Летен гороцвет/[w]: плевелен вид
  • Anemone sylvestris /Горска съсънка/[w]: застрашен вид
  • Hepatica nobilis /Гълъбови очички/[w]
  • Pulsatilla montana /Планинско котенце/[w]
  • Thalictrum aquilegifolium /Кандилколистно обичниче/[w]
  • Clematis vitalba /Повет/[w]: единственият род с храстовиден лиановиден хабитус в семейството
  • Trollius europaeus /Планински божур, Витошко лале/[w]
 • подсем. Helleboroideae: с многосеменни плодолисти
  • Helleborus odorus /Миризлив кукуряк/[w]
  • род Aquilegia /Кандилка/[w]
   • A. vulgaris /Обикновена кандилка/[w]: рядък вид
   • A. aurea /Златиста кандилка/[w]: алпийско растение, балкански ендемит
  • род Consolida /Ралица/[w]: цветове с шпора, плод единична мехунка, чашка оцветена като венчето:
  • Caltha palustris /Блатняк/[w]: по мочурливи места (лечебно растение)
  • род Nigella /Челебитка/[w]
   • N. arvensis /Полска челебитка/: едногодишен плевел
   • N. sativa /Посевна челебитка/[w]
  • Aconitum napellus /Самакитка/[w]: декоративно растение, отровно
  (още по темата)
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 11.06.2013 от Кирил Стоянов
(cc) цитирането е задължително
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg