Ботаника - Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология

 • Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата
 • Фенофази: основни етапи на сезонното развитие
  • набъбване и развитие на пъпките
  • начало и край на цъфтежа
  • пълно съзряване на плодовете
  • есенен листопад
  • зимен покой
 • Динамика на сезонните изменения: Отразява се във фенологични карти и фенологични спектри

Развитие през пролетта

 • Мобилизиране на резервните хранителни вещества от паренхимните тъкани (пролетно сокодвижение)
 • Активиране на меристемите
 • Набъбване на пъпките
 • Раздвижване на люспите
 • Формиране на нови клонки (леторасти)
 • Възобновяване на дейността на камбия

Сезонни промени през есента в умерените ширини

[видео]
 • Подготовка за оотносителен покой през зимата
 • Спиране на дейността на камбия
 • Затваряне на лещанките
 • Есенен листопад
  • Образуване на отделителен слой в основата на листата
  • Хистологични промени
  • Мацерация на клетките в отделителния слой
  • Образуване на заздравителен корк
  • функция: освобождаване от излишни повърхности и отделяне на непотребни вещества

Продължителност на съхранение на зелените листа

 • Вечнозелени: листа с голяма продължителност на живота и без синхрон при опадването: Pinaceae, Hedera, Vaccinium, Buxus
 • Лятнозелени:
  • цялата стъблолистна част умира преди зимата: Dianthus, Petroselinum ...
  • листопадни: Syringa, Fagus, Quercus, ...
  • Лятно-зимнозелени: кратко живеещи листа, но видими през цялата година: Fragaria, Oxalis ...

Феноритмотипи

фенологични типове в зависимост от продължителността на активните фази и фазите на покой
 • Дълговегетиращи
 • Късовегетиращи
 • Ефемери

Периоди на цъфтеж

Жизнени форми (по Raunkier)

групи растения със сходни приспособителни структури, въз основа на начина на презимуване на пъпките [w]
 • Терофити: едногодишни треви, които презимуват във вид на семена - Triticum[w], Secale[w], Veronica[w]
 • Криптофити: многогодишни треви с пъпки, скрити в почвата (геофити) или водата (хидрофити) - коренища, луковици, грудки, добавъчни пъпки
 • Хемикриптофити: многогодишни треви с пъпки защитени от опадали листа или листни розетки: Bellis perennis[w], Glechoma hederacea[w]
 • Хамефити: предимно полухрасти, с пъпки близо до почвата (до 25 cm), често с полегнали стъбла: Bruckenthalia spiculifolia[w], Astragalus[w] ...
 • Фанерофити: дървета и храсти с високо разположени пъпки - Fagus, Quercus

  Въпроси:
 1. Посочете познати растения като примери за ранноцъфтящи, късноцъфтящи и ефемери
 2. Посочете познати растения като примери за различните жизнени форми
 3. Изберете един познат вид и опишете неговите фенологични промени по месеци
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия, обновена на 7.01.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg