Ботаника - Типове клетъчна организация
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Типове клетъчна организация

Прокариоти и еукариоти

Общи белези

 • Плазмена мембрана
 • Генетичен материал (ДНК)
 • Цитоплазма с рибозоми

Разлики

 • Прокариоти (Prokaryota) [w] [l]
  • възникване: 3-3.5 млрд. г.
  • размери на клетките: 0.10-3 mkm
  • представители: микоплазми, археи, бактерии
  • ядрен материал: нуклеоид без мембрана
  • хромозоми: единична, гола
  • делене: просто
  • рибозоми (седиментационен индекс): 70s (50s+30s)
  • капсула: има
  • клетъчна стена: пептидогликан (муреин)
  • мембранна система: мезозоми
  • двумембранни органели: няма
 • Еукариоти (Eukaryota) [w] [l]
  • възникване: 1.5 млрд. г.
  • размери на клетките: 10-100 mkm
  • представители: протисти, гъби, животни, растения
  • ядрен материал: ядро с двойна мембрана
  • хромозоми: различен брой, нуклеопротеидни
  • делене: митоза, мейоза
  • рибозоми (седиментационен индекс): 80s (60s+40s)
  • капсула: няма
  • клетъчна стена: целулоза или хитин, или липсва
  • мембранна система: клетъчни органели
  • двумембранни органели: с прокариотно устройство
  • Мезокариоти (динокариони): Еукариотни организми с "междинна" клетъчна организация:
   • представители: - някои протисти (динофлагелати и пирофити)
   • Ядро с двойна мембрана без пори, с ампули
   • Хромозоми без хистонови белтъци, забележими в интерфазата
   • Митотично делене без екваториална плоскост
   • Едноканална ендоплазматична мрежа, обвиваща хлоропласта
   • Полутвърда клетъчна стена (тека) - мехурчета с единична мембрана
 • Безклетъчни организми: вируси [w], в това число бактериофаги (фаги) [w]. Често в тази група се отнасят неправилно едноклетъчни организми със силно удължени клетки.

Ендосимбиотична теория

произход на съвременните еукариоти [w]
 • Митохондрии - с произход от аеробни бактерии
  Древни предеукариотни едноклетъчни организми (археи) са поемали аеробни бактерии чрез фагоцитоза, с които са преминавали към симбионтни отношения до превръщането им в митохондрии и появата на съвременните протисти, гъби и животни [w]
 • Хлоропласти - с произход от цианеи
  Археи в симбиоза с аеробни бактерии са поглъщали и клетки на цианобактерии (цианеи) и са влизали в симбиоза с тях, до появата на съвременни растителни клетки с хлоропласти
 • Недоказани хипотези за други органели

Обосновка на ендосимбиотичната теория

 • Полуавтономност: собствени ДНК, рибозоми, мембранни системи
 • Сходство с бактериите; 70s рибозоми, вътрешна мембрана от бактериален тип
 • Съвременни случаи на ендосимбиоза: Хифите на гъбата Geosiphon поглъщат клетки на цианобактерията Nostoc [l], след което използват техните фотосинтетични продукти.

Въпроси:
 1. Избройте приликите и разликите между прокариоти и еукариоти
 2. За кои органели се доказва ендосимбиотичната теория и как?
  [] [] []
  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
  онлайн издание обновено на 12.11.2015 от К. Стоянов

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg