Ботаника - Вакуоли и клетъчен сок
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Вакуоли и клетъчен сок

Вакуоли

Органели с клетъчен сок
 • Централна вакуола - характерна само за растенията
 • Тонопласт - еднослойна мембрана на вакуолата; видима при плазмолиза
 • Вакуом - съвкупността от всички вакуоли в организма

Функции на вакуолите

 • Натрупване на междинни метаболити
 • Отлагане на крайни метаболити (секрети)
 • Поддържане на тургора (осмотично пространство)

Онтогенетично развитие

 • В меристемни клетки - провакуоли (зачатъци на вакуолите)
 • Произход - обединяване на микровезикули от дейността на ендоплазмения ретикулум и цистерните на Апарата на Голджи

Клетъчен сок

Неорганични вещества

 • Вода - основен компонент (70-95%)
 • Минерални соли - поддържат осмотичното налягане
  • фосфати
  • нитрати
  • хлориди
  • сулфиди

Органични вещества

 • Неазотсъдържащи
  • Въглехидрати
   • монозахариди: глюкоза, фруктоза
   • дизахариди: захароза
   • полизахариди: инулин
  • Гликозиди
   строеж: глюкони (захари) + аглюкони (алкохоли, феноли, алдехиди)
   • цианогенни: разпадат се до цианиди - амигдалин в семената на розоцветни
   • етерично маслени: кумарин (ароматът на прясно окосената трева)
   • серни: при кръстоцветните се разпадат до парливи сяросъдържащи масла (синап, хрян, ряпа)
   • сърдечносъдови: тонизират сърдечната мускулатура: дигиталин, олеандрин, конваларин
   • багрилни: антохлор (жълт), антоциани (червен и син), антофеин (кафяв), аглюкон (червен или син при разпадане)
  • Дъбилни вещества
   • полифеноли в комплексни съединения с белтъците
   • устойчиви на влага и гниене
   • използват се за дъбене на кожи
   • антисептични свойства
  • Органични киселини: придават кисел вкус - ябълчна, лимонена, винена, оксалова
 • Азотсъдържащи
  • Белтъци
   • Алейронови зърна: колоиден разтвор във вакуолите на зреещи семена, преминаващ по-късно в гел
    • прости: в семена на житни и бобови
    • сложни: в семена на рицин, слънчоглед ...
   • Класификация на резервните белтъци
    • Фитоалбумини:
     • лейлозин - пшеница, оризенин - ориз.
     • разтворими в разредени основи
     • глутен (10-15% в семената на житни) - образуван от глутенин и глиадин
    • Проламини
     • глиадин - пшеница, хордеин - ечемик, зеин - царевица
     • разтворими в алкохол
  • Сапонини
   • комплекси от белтъци и полифеноли
   • антисептични свойства
   • в големи количества: в листата на чая (Thea), смрадликата, семената на кафето (Coffea), кората на дъб (Quercus), върба (Salix), смърч (Picea), сапунче (Saponaria), мишорка (Gipsophylla), лобода (Chenopodium), иглика (Primula). В конския кестен (Aesculus hippocastanum) са отровни (сапотоксини).
  • Алкалоиди
   • отпадни продукти от белтъчната обмяна
   • 200 различни вида алкалоиди
   • при двусемеделни: папаверин (Papaveraceae - макови), соланин (Solanaceae - картофови), теин (Thea - чай), кофеин (Coffea - кафе), теобромин (Theobroma - какао)...
   • при едносемеделни (силно отровни): колхицин (Colchicum /мразовец/, Veratrum /чемерика/), нивалин
   • (Leucojum, Galanthus - блатно и обикновено кокиче) …..

Млечен сок

Липидни капки

Етерични масла

Смоли и балсами

 • Смоли: твърди аморфни вещества - тамян, кехлибар, дъвка …
 • Балсами: смес от етерични масла и смоли: терпентин, канадски балсам ...

Кристали

Твърди включения в цитоплазмата (често в клетки идиобласти), главно калциев оксалат
 • Кристален пясък (сем. Solanaceae /Картофови/)
 • Единични кристали: кубични, призматични, пирамидални
 • Рафиди: игловидни, често в слизесто вещество (аспарагус .....)
 • Друзи: срастнали пирамидални кристали (лапад, чашкодрян, бегония ...)

Въпроси:
 1. Защо тонопластът е еднослоен?
 2. Каква е причината за образуване на кристали в клетката?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Акад. изд. АУ-Пловдив.
онлайн версия обновена на 6.10.2014 от К. Стоянов
(цитирането е задължително)

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg