Ботаника - Включения в пластидите
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Включения в пластидите

Скорбяла

 • Асимилационна: образува се в в резултат на фотосинтеза в хлоропластите. На тъмно се хидролизира до прости захари с участието на ензима амилаза.
 • Резервна: образува се от транспортирани прости захари в левкопластите на неосветените клетки
 • Трансопортна (транзиторна) : дребни гранули в проводящите съдове
 • Статолитна: за осъществяване на тропизма на кореновата гугла и стъблената връхна меристема

Скорбялни зърна

 • Резервната скорбяла се синтезира с участие на левкопластните мембрани
 • Хилум: скорбялообразувателен център
  • характерни място и брой за различните групи растения
  • отлага скорбялата на слоеве в стромата до запълване на целия амилопласт
 • Типове скорбялни зърна
  • според формата: концентрични, ексцентрични
  • според броя на хилумите: прости, сложни (до 300 хилума)
  • според размерите: от 3-10 μm (Oryza) до 275 μm (Lathraea squamaria - горска майка)
 • Локализация: грудки, семена, коренища, корени, стъбла и др.
 • Значение:
  • резервна тъкан за развитие на зародиш, пъпки и др.;
  • хранителни - скорбелоносни растения (картоф - Solanum tuberosum, пшеница - Triticum aestivum, ориз - Oryza sativa и др.

Въпроси:
 1. Каква е причината за складирането на скорбяла в левкопластите, вместо в други клетъчни органели?
 2. Посочете различни видове скорбялни зърна при конкретни растения.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 28.11.2014 от К. Стоянов
(цитирането е задължително)

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg