Райчева и др. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher - публикации - файлове - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

файлове

Главна » Файлове » публикации


Райчева и др. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher
[ Свалете от този сървър (2.85Mb) · Свалете от огледален сървър () ] 01.11.2009, 17:36

Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова Д. & Стоянов К. 2009.
Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България
Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 66-75.

Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета по Биология на ПУ "Св. Паисий Хилендарски"

Изследвани са четири подвида на Rumex pulcher, които се срещат в България – subspp. pulcher, woodsii, raulinii, anodontus. Rumex pulcher subsp. anodontus е нов регистриран подвид за българската флора. Приложихме комбинация от морфологични и молекулярно таксономични (ISSR) методи. Получените недвусмислени бандове в резултат от амплификация чрез PCR-ISSR реакция са оценени по молекулни тегла и преразпределени в класове за получаване на матрица за присъствие/отсъствие. Дендрограмите са базирани на резултатите от всеки използван праймер. Те показват специфично групиране в подвидове и популации. Тъй като методът е независим от външни условия, този подход може да се използва за по-добро разбиране на таксономичната позиция и взаимоотношенията в род Rumex s. str.
Проучването се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания”, проект ВУ-Б 10/5 и проект ИФС-Б-606.

Raycheva Tz., Denev I., Dimitrova D. & Stoyanov K. 2008.
Molecular taxonomic investgation of the intraspecific variability in Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) in Bulgaria
Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 66-75.
Abstract: Four subspecies of Rumex pulcher occur in Bulgaria are studied – subspp. pulcher, woodsii, raulinii, anodontus. Rumex pulcher subsp. anodontus is new, recently recorded subspecies for the Bulgarian flora. We applied a combination of morphological and molecular taxonomy (ISSR) methods. The amplified as a result of PCR-ISSR reaction unambiguous bands are scored by molecular weights and redistributed in classes to compile a presence/absence matrix. The dendrograms are based on the results obtained by each primer used. They displaied a specific grouping in subspecies and populations. Because the method is free of environment influence this approach could be used for better understanding of taxonomic position of taxa and relationships in genus Rumex s. str.

[PDF] - постер - poster presentation
[PDF] - цялата публикация - full text article

Категория: публикации | Добавено от: Kiril_Stoyanov | Тагове: DNA, ISSR, Rumex pulcher, Polygonaceae
Преглеждания: 345 | Сваляния: 155 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат
софтуер [6]
софтуер
публикации [152]
публикации, книги, дисертации
дисертации [13]
постери [0]
постери от конференции
други [1]
добавени публикации [0]
тук можете да добавите публикация, свързана с дейността на SOA. here you can add articles related to SOA
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg