Райчева & Стоянов. 2015. Анализ на висшата флора на Мечковец и Драгойна - публикации - файлове - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

файлове

Главна » Файлове » публикации


Райчева & Стоянов. 2015. Анализ на висшата флора на Мечковец и Драгойна
[ Свалете от този сървър (567.4Kb) ] 21.10.2015, 13:28

Райчева Цв. & Стоянов К. 2015.

Анализ на висшата флора на ридовете Мечковец и Драгойна (Средни Родопи).

Аграрни науки. 7(17): 51-57.

Ключови думи: висша флора, Средни Родопи.

Ридовете Мечковец и Драгойна са част от Натура зона „Средни Родопи” по Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Извършен е флористичен анализ за 5-годишен период (от 2008 до 2012 г.), в резултат на който са установени 388 вида висши растения, принадлежащи към 257 рода и 89 семейства. Флорните елементи са по Конспект на висшата флора на България. Фитогеографският облик на растителността в Мечковац и Драгойна е формиран от медитерански, субмедитерански и европейски флорни елементи (40% от всички видове). В изследваната територия се срещат инвазивни видове, предимно американски флорни елементи – Bidens frondosus, Galinsoga parviflora, Amaranthus hybridus. Терциерни реликти във флората на Мечковац и Драгойна са 7 вида: Acer campestre; Juniperus
communis
; J. oxycedrus; Salix alba; Quercus dalechampii; Corylus avellana, Carpinus betulus. От установените в района видове 9 имат консервационна стойност.
Установените видове са групирани в клъстери по флорни елементи, биологични особености и фенологични спектри.


Raycheva Ts. & Stoyanov K. 2015.

Analysis of the vascular flora of the Mechkovets and Dragoyna ridges (Middle Rhodopi Mts.)

Agricultural Sciences. 7(17): 51-57.

Категория: публикации | Добавено от: Kiril_Stoyanov | Тагове: vascular flora, Middle Rhodopes, висша флора, Средни Родопи
Преглеждания: 192 | Сваляния: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат
софтуер [6]
софтуер
публикации [152]
публикации, книги, дисертации
дисертации [13]
постери [0]
постери от конференции
други [1]
добавени публикации [0]
тук можете да добавите публикация, свързана с дейността на SOA. here you can add articles related to SOA
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg