Конспект Ботаника I - АСПЗ (редовно) - конспекти Ботаника 1 - учебни материали - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 206
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » учебни материали » конспекти Ботаника 1


Конспект Ботаника I - АСПЗ (редовно)

Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I)

доц. д-р Кирил Стоянов
всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководството за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията

Конспект

за специалност "Агролесовъдни системи и планинско земеделие" (редовно обучение)

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна организация
 2. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж
 3. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции
 4. Наследствена информация в клетката
 5. Пластиди и митохондрии - строеж и функции. Включения в пластидите.
 6. Физиологично активни вещества – видове и характеристика.
 7. Вакуоли и клетъчен сок.
 8. Клетъчна обвивка. Устройство.
 9. Нарастване на клетъчната обвивка. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка
 10. Митоза
 11. Мейоза
 12. Образувателни тъкани - видове и характеристика
 13. Паренхимни тъкани - видове и характеристика
 14. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и. Вторична покривна тъкан – корк
 15. Механични тъкани - видове и характеристика
 16. Проводящи тъкани. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.
 17. Проводящи снопчета –видове и характеристика
 18. Отделителни тъкани - видове и характеристика
 19. Морфология на корена. Метаморфози на корена
 20. Първично и вторично анатомично устройство на корена
 21. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото
 22. Първично анатомично устройство на стъблото
 23. Вторично анатомично устройство на стъблото
 24. Морфология на листа. Метаморфози на листа
 25. Анатомично устройство на листа
 26. Размножаване на растенията
 27. Устройство на цвета
 28. Съцветия – видове и характеристика
 29. Развитие на мъжкия гаметофит.
 30. Развитие на женския гаметофит
 31. Опрашване на растенията
 32. Оплождане при растенията
 33. Морфологично и анатомично устройство на семето
 34. Плод – строеж и класификация
 35. Разпространение на плодовете и семената
 36. Изменения на вегетативните органи във връзка с водата като екологичен фактор
 37. Изменения на вегетативните органи във връзка със светлината като екологичен фактор
 38. Изменения на вегетативните органи във връзка температурата като екологичен фактор
 39. Изменения на вегетативните органи под влияние на почвените (едафични) фактори и при хетеротрофно хранене
 40. Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми на растенията
 41. Изменения на растенията под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост

Литература

 1. Терзийски Д., М.Попова & Ил.Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията – ВСИ, Пловдив.
 2. Попова М., Ил.Чешмеджиев & Г.Стойчев. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника - ВСИ, Пловдив.
 3. Стойчев Г., К.Кожухарова & Хр.Анастасов. 2006. Ръководство за упражнение по Ботаника – АУ, Пловдив.
 4. Георгиев, Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията - СУ, София, 448 с.
 5. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев. 1988. Ботаника, Земиздат, София. 1988.
 6. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията - Наука и изкуство, София.
 7. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията - 320 с.
 8. Воденичаров, Д. 1969. Размножаване на растенията - С.,217 с.
 9. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, М., 119 с.
 10. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
Категория: конспекти Ботаника 1 | Добавено от: Kiril_Stoyanov (06.10.2014)
Преглеждания: 802 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

конспекти Ботаника 1 [5]
изпитни конспекти и програми на лекциите по Анатомия и морфология на растенията
учебници и учебни помагала [17]
реферати [13]
конспекти Ботаника 2 [6]
конспекти и материали от лекции по Систематика на растенията (Ботаника 2)
конспекти [0]
други конспекти
профили на растения [2]
снимки и описания на избрани видове
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg