Как се пише реферат - реферати - учебни материали - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » учебни материали » реферати


Как се пише реферат

Структурата на реферата трябва да е подобна на научна публикация. По-долу е показано как. Можете да използвате таговете за връзки към други адреси. Ако имате свои снимки и искате да ги приложите, е добре да ги качите в галерията и след това да ги вмъкнете в текста. Ако използвате чужди снимки от друг сайт, не ги качвайте на сървъра, а само ги свържете с текста. Ако не знаете как, свържете се с администратора на botanica.ovo.bg За да започнете да пишете тук, щракнете върху надписа "Добавете нов запис" в горния десен ъгъл на тази страница.


Заглавие
Заглавието трябва да е кратко, но да показва ясно и точно каква е темата, например:
Производна растителност в Тракийската низина
Ако публикувате реферата в този сайт, напишете заглавието в полето "име на записа"

Име, електронна поща
Име и фамилия на автора. Ако авторът е студент, е препоръчително да напише и данни за курса и специалността си. ако публикувате тук, напишете името си веднъж под заглавието и веднъж в полето "пълно име". Ако имате личен сайт, напишете неговия адрес.


Кратко описание
Под това заглавие обяснете накратко какво сте изследвали.
Ако публикувате тук, напишете резюмето в полето "кратко описание". Всичко останало напишете в полето "пълен текст на записа".

Ключови думи: до 10 думи, разделени със запетая, по които да бъде открит рефератът. Ако ще отпечатвате на хартиен носител, ключовите думи трябва да са на това място. АКо ще публикувате в сайта, ги напишете в полето "тагове".

Пример за снимка от автора на реферата. Кирил СтояновЛитературен преглед
Литературният преглед е по-голямата част от реферата. Тук трябва да изложите обобщение на прочетеното по изследвания от вас проблем. Всеки абзац трябва да цитира литературните източници, от които е взет. Цитирането става с изписване на авторите в скоби след абзаца, последвани от името и годината, например ако цитирате учебник (Любенова 2004; Груев & Кузманов 1994), или научна публикация (Ганчев 1965). Пълното описание на литературните източници се изписва в края под заглавие "Литература", както е в тази страница. Внимателно подберете литературните източници. Използването на източници от сайтове за споделяне на реферати (например referati.com и pomagalo.com) е недопустимо. Цитирането на източници от интернет е по същия начин, по който се цитират публикации на хартиен носител, но се добавя и адресът на достъп последван от датата на прочитане в скоби. (вижте примера с Wikipedia). В литературния преглед трябва да използвате повече от 5 литературни източника по избраната тема. Препоръчително е да добавите илюстрации - снимки, рисунки, картов материал, графики. Ако те са направени от вас, ги номерирайте като фиг.1, фиг.2 и т.н., като напишете кратък текст към всяка от тях. Ако илюстрациите са от друг автор, цитирайте неговото име. Ако илюстрациите са свалени от интернет, цитирайте точния URL, на който се откриват.

пример за илюстрация от интернет.Материали и методи
Този раздел трябва да присъства, ако искате да добавите и свое изследване по темата. Тук трябва да опишете какви методи или техника сте използвали. Например, ако сте събрали растения от определен район, напишете къде и кога са събирани. Ако сте използвали специализирана методологична литература или публикуван метод, го цитирайте с източника. Например ако сте определяли растенията с определител, трябва да го цитирате, напр. (Делипавлов & др. 2003).

Обсъждане
Тук напишете своите разсъждения по темата. Например, ако виждате различия в различните източници, тук можете да ги коментирате. Ако имате свои наблюдения - напишете ги. Подкрепете вашата гледна точка с подходящи илюстрации.

Изводи
Напишете в няколко изречения какъв е общият извод от вашето изследване.

Литература
Списъкът на литературата се прави по точно определени правила. Задължително се започва с името на автора, последвано от годината, заглавието и източника. Откритите източници или софтуер в интернет се цитират с техния точен URL. По-долу е показан примерен литературен списък.

  1. Бондев И. 1973. Едификатори и доминанти на растителната покривка в България. II нац. конф. по ботаника. София, БАН, 199-212.
  2. Бондев И. 1991. Растителността в България - карта 1:600000 с обяснителен текст. Унив. Изд. "Св. Климент Охридски”, София.
  3. Ганчев И. 1952. Растителната покривка на източния дял на Люлин планина. БАНН, София.
  4. Ганчев И. 1965. Остатъчни гори в Старозагорското поле и по периферните му хълмове (формиране, сукцесии и флорен анализ). Изв. на бот. инст. БАН 14: 19-94, 15: 89.
  5. Груев Б. & Кузманов Б. 1994. Обща биогеография. Изд. "Св. Климент Охридски", София.
  6. Делипавлов, Д., И.Чешмеджиев, М.Попова, Д.Терзийски, И.Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив
  7. Любенова М. 2004. Фитоекология. Акад. изд. "Проф. М.Дринов", София.
  8. Wikipedia: Биоценоза http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0 (9.01.2013)

 

Ако публикувате тук, можете да запишете реферата като чернова, за да не може да бъде четен преди да сте го завършили. За да направите това, отбележете "записът не е достъпен за преглед". Тъй като записът ще е видим само от вас и модераторите, можете да се консултирате свободно и да получите помощ. За  да редактирате реферата отново, щракнете върху третата инконка до заглавието му (отваря се като се щракне върху малката икона-стрелка). За да завършите реферата, махнете марката от "записът не е достъпен за преглед" и запишете страницата отново.

щракнете тук, за да публикувате вашия реферат

 

Категория: реферати | Добавено от: Kiril_Stoyanov (09.01.2013) | Автор: Кирил Стоянов W
Преглеждания: 21212 | Тагове: реферати, инструкция | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

конспекти Ботаника 1 [5]
изпитни конспекти и програми на лекциите по Анатомия и морфология на растенията
учебници и учебни помагала [17]
реферати [13]
конспекти Ботаника 2 [6]
конспекти и материали от лекции по Систематика на растенията (Ботаника 2)
конспекти [0]
други конспекти
профили на растения [2]
снимки и описания на избрани видове
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg