Диви родственици на културните растения: описание на проекта - отчети на проекти - завършени проекти - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » завършени проекти » отчети на проекти


Диви родственици на културните растения: описание на проекта
ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК
НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения - инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики.
[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]

Цел на проекта е създаване на стратегия за опазване на дивите родственици на културните растения. Основание за този проект е инициативата на FAO за създаване на световна мрежа за опазване на дивите родственици на културните растения, публикувана през 2008г., със съдействието на Комисията по растителни генетични ресурси към FAO. В съответствие с подписаните регламенти и протоколи за прилагане на Конвенцията за опазване на биоразнообразието, тази инициатива на национално ниво включва: идентифициране на дивите родственици на културните растения с произход от България, приоритизиране според степента на застрашеност, разработване на стратегия за in situ/ex situ съхранение на тази група от растителни видове. Проектът е насочен към прилагане на Конвенцията за биоразнообразието и по-специално – Протоколът от Нагоя, за достъп до генетичните ресурси и традиционните знания свързани с тях. Най-важната част от разработването на проекта е създаване на приоритетен списък на диви родственици на културните растения в България и електронна база данни за обобщаване на информацията.

Преглед на данните

 


Търсене по таксони

семейство:
familia:
род,вид:
genus,species:
вътревидови таксони:
infraspecific taxa:

[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]

Представената база-данни е реализирана по проект:

Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики Ръководител: проф.дн Сийка Стоянова (ИРГР – Садово). Научен колектив: доц. д-р Катя Спасова Узунджaлиева (ИРГР – Садово), гл.ас. д-р Гергана Николова Дешева (ИРГР-Садово), ас. Евгения Костадинова Вълчинова (ИРГР-Садово), доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева (АУ – Пловдив, Катедра „Ботаника”), доц. д-р Кирил Христов Стоянов (АУ – Пловдив, Катедра „Ботаника”). Проектът е финанисран от ПУДООС за периода 2014-2016г.


(cc) достъпно съгласно лиценза Creative Commons. Цитирането е задължително:
Стоянова С., Стоянов К., Райчева Цв., Дешева Г., Узунджалиева К., Вълчинова Е. 2015. Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. Онлайн база-данни. http://www.botanica.ovo.bg

Категория: отчети на проекти | Добавено от: Kiril_Stoyanov (27.10.2015) | Автор: Сийка Стоянова
Преглеждания: 293 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg